PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

c4gaffel

Profin C4F i korrosivitetsklass C4

PROFIN C4F ytbehandling är kvalitétsklassad av RISE

Fästelements motståndskraft mot rostangrepp klassas beroende av förmågan att bibehålla skydd i olika omgivande miljöer. C4 klassade produkter skall motstå angrepp i atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar som industri och kustområden. 

Typgodkännandebevis SITAC SC1020-16

PROFIN C4F är typgodkänd för rostskydd, korrosivitetsklass C4 enl. ISO 12944-2(4) 
Ytbehandlingen består av ett flerlagersystem baserat på Zink Flakes + topcoat med minsta tjocklek 12 µm. Det är Cr6+ fritt och skapar ingen vätesprödhet på härdat material. 
Temperaturanvändningsområde < +180°C
Friktionskoefficient 0,14+/- 0,02.

Användningsområde

Skruvförband och fästelement.
Korrosionsskyddande appliceringar.
I sura och alkaliskt aggresiva miljöer.
I förband med tryckimpregnerat virke.

Ytbehandlingen uppfyller ELV- och ROHS-direktiven.