PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

c4gaffel

KTCO i korrosivitetsklass C4

PONDUS® ytbeläggning är kvalitétsklassad av RISE

Fästelements motståndskraft mot rostangrepp klassas beroende av förmågan att bibehålla skydd i olika omgivande miljöer. C4 klassade produkter skall motstå angrepp i atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar som industri och kustområden. Samt i inomhusmiljöer som har utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv m.m. 

Skruven är C4 godkännd av RISE och bär godkännande stämpel som visar detta

KTCO beläggningen som finns på Pondus är ett flerlagersystem baserat på Zinkflakes. Zinkflakes är samlingsnamnet på en organisk och oorganisk målningsteknik i flera lager som ger excellenta korrosionsegenskaper på framförallt höghållfast gods. Zinkflakes (KTCO) har extremt bra kemisk beständighet och temperraturegenskaper som erbjuder skydd upp till +200 grader, men då har nog virket redan fattat eld ...

Dessutom uppfyller KTCO RoHS direktiven