PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

träskruvens spets har skärkant för bättre idrivning i träregel

Skärkant - ger lågt idrivningsmoment

Skärkanten, som finns på större delar av sortimentet, fungerar som en inbyggd borr och förstärker den optimala idrivningen ytterligare. En viktig egenskap hos alla skruvar i EJOT:s BYGGATRÄ-sortiment är att idrivningen blir maximal. Oavsett om träskruvarna har skärkant eller inte, så har de en spets som "hugger direkt", vilket både minskar wobbling och att du slipper förborra.