PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

Stamfräs - fräser ett frigångshål för bättre sammanpressning av virket

Stamfräsen fräser ett frigångshål, speciellt viktigt för grövre dimensioner för att underlätta sammanpressning av virkesdelar.