PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

träskruvar för träkonstruktioner och träregel

Välkommen till EJOT:s BYGGATRÄ™ - sortiment för professionella byggare

EJOT Sverige AB är ett teknikorienterat företag med egen tillverkning och utveckling av kundanpassade blindnit- och skruvsystem samt standardfästelement.

BYGGATRÄ™-sortimentet är ett professionellt sortiment för träkonstruktioner. Vi har konstrueat och valt ut ett komplett sortiment som gör byggföretag och enskilda snickare effektivare. Varje enskild skruv har egenskaper som passar för alla olika byggmoment för trä, från trall till sammansättning av träbalkar.

EJOT levererar infästningar till sveriges industri, byggföretag och produktutvecklare 

Vi levererar kvalificerade infästningar till Sveriges bygg-, industri- och automationsaktörer och lägger stolthet i att tillgodose våra kunders olika behov. Tillsammans med våra kunder arbetar vi långsiktigt i en nära relation för att nå optimal utdelning till reducerade kostnader.

Vår support, i kombination med våra produkter, reducerar processkostnaden. Då endast 10-20 % av systemkostnaden för en applikation består av fästelementet finns betydligt större besparingspotential i kostnader relaterade till komponentutveckling, logistik och montering.

Kontakta oss gärna för att se vad vi kan göra för er.