PROFESSIONELLT INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

Powergängan drar ihop virket med full kraft

BYGG STARKARE - Den unika gängstigning drar samman virket. PONDUS® monteras alltid med den ogängade delen i virkesfogen, de två olika gängstigningarna pressar samman virkesdelarna och ger ökad stabilitet och hållfasthet.

Den klämkraft som uppstår när virket dras samman gör att varje träkonstuktion blir urstark och estetisk.